Oferta

Projektowanie

Zakres usług

instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne,
kotłownie i węzły cieplne,
instalacje grzewcze wodne,
instalacje grzewcze parowe,
instalacje chłodnicze,
instalacje wodociągowe i kanalizacyjne,
instalacje gazowe,
instalacje wyposażone w pompy ciepła,
instalacje wyposażone w kolektory słoneczne,
instalacje sprężonego powietrza.

Zapewniamy najlepszą
obsługę w branży

Nasza oferta zawiera wykonywanie części projektowej związanej z rysunkami w formie modeli przestrzennych 3D przy użyciu aplikacji AutoCad. Ponieważ tego typu rozwiązanie pozwala na szybsze i skuteczniejsze projektowanie, poprzez możliwość natychmiastowego znalezienia kolizji budowlanych z innymi wcześniej zaprojektowanymi lub już wykonanymi instalacjami bądż też elementami konstrukcji budowlanych.
Zastosowanie modeli przestrzennych 3D ułatwia również póżniejszą współpracę z inwestorem i wykonawcą, ze względu na możliwość tworzenia przekrojów i spłaszczeń, szybkie i łatwe wyodrębnianie informacji o rysunku z modelu koncepcyjnego. Za pomocą płaszczyzny tnącej można utworzyć widok elewacji lub planu, do którego następnie można dodać wymiary i opisy. Narzędzie do spłaszczania umożliwia automatyczną kompresję modelu trójwymiarowego do dwuwymiarowej ilustracji, a wykonanie takiego zabiegu zajmuje bardzo mało czasu i ogranicza się jedynie do zwymiarowania już istniejącej instalacji.
Kolejnym ważnym elementem ułatwiającym projektowanie poprzez zastosowanie modeli przestrzennych 3D jest możliwość wykorzystania narzędzi do wizualizacji, które na każdym etapie cyklu projektowego umożliwiają wizualizację projektu za pomocą animacji i realistycznego renderowania, co pozwalają unaocznić ewentualne błędy na wczesnym etapie powstawania projektu - zanim ich usunięcie stanie się problemem.